Technické informace

Katalog 2014/2015

Technické informace Třífázový proces nanášení nátěru rozváděčových skříní Proces nanášení nátěru Technické vlastnosti Technické údaje Odmaštění, nanokeramická úprava, opláchnutí Slouží jako ochrana proti korozi a ke zlepšení přilnavosti nástřiku. Nanokeramická konverzní vrstva Anodické nanášení základní barvy máčením Vytvoření rovnoměrné vrstvy nástřiku na všech povrchových plochách, hranách a v dutinách. Již tím vzniká vysoký stupeň ochrany proti korozi. Na základní barvu lze dobře nanášet další vrstvy barvy. Neobsahuje těžké kovy, sloučeniny chromu ani silikon. Vypalování Vrchní nástřik strukturovanou práškovou vypalovací barvou Prášková vypalovací barva se vyznačuje vysokou mechanickou odolností, velmi dobrou ochranou proti korozi, dobrou odolností proti chemikáliím a teplotám a navíc umožňuje snadné čištění. Na práškovou vypalovací barvu lze dobře nanášet další vrstvy barev. Neobsahuje těžké kovy, sloučeniny chromu ani silikon. Vypalování Krycí povrchová vrstva je odolná proti těmto látkám: ◾ Minerální oleje ◾ Maziva ◾ Chladicí emulze (při obrábění) ◾ Alkoholová rozpouštědla (krátkodobě, např. při čištění) ◾ Slabé kyseliny a zásady Možnost dalšího nátěru na základní barvu, resp. na nástřik práškovou barvou Po pečlivém očištění povrchové plochy lze na stávající nátěr nanést: ◾ Disperzní nátěry ◾ Jednosložkové a dvousložkové laky ◾ Laky pro opravy automobilů ◾ Práškové vypalovací barvy ◾ Vodou ředitelné nátěry Zkouška hloubením dle Erichsena, Certifikace EN ISO 1520 ≥ 4 mm Tvrdost dle Buchholze, ČSN EN ISO 2815 ≥ 80 Mřížkový řez, ČSN EN ISO 2409 Gt 0 Zkouška hloubením dle Erichsena, ČSN EN ISO 1520 ≥ 3,5 mm Tvrdost dle Buchholze, ČSN EN ISO 2815 ≥ 80 Mřížkový řez, ČSN EN ISO 2409 Gt 0 Zkouška v solné mlze, ČSN EN ISO 9227 NSS Doba trvání zkoušky: 168 hodin Zkouška kondenzace, ČSN EN ISO 6270-2 CH Doba trvání zkoušky: 500 hodin Zkouška kondenzace, ČSN EN ISO 6270-2 AHT Doba trvání zkoušky: 20 cyklů V případě pochybností je nutné provést test snášenlivosti. Je nutné dodržovat pokyny pro zpracování vydané výrobcem nástřikové hmoty. Při nanášení další barvy je třeba dbát na to, aby nebyla překročena teplota 180 °C a doba vypalování 15 minut. Používání rozváděčových skříní ve venkovním prostředí Aby byla dlouhodobě zaručena uspokojivá funkce rozváděčových skříní používaných ve venkovním prostředí, je nutno brát v úvahu příslušné okolní faktory, jejichž působení se zde projevuje. Mezi ně patří: ◾ Ultrafialové záření, znečištění vzduchu s korozivními účinky, déšť, námraza, sníh, vítr a také další faktory při mimořádných klimatických podmínkách. Kondenzování vzdušné vlhkosti ve vnitřním prostoru rozváděčové skříně Pomocí odpovídajících opatření, jako je ventilace nebo vyhřívání rozváděčové skříně, je nutno zabránit kondenzaci vzdušné vlhkosti a tvorbě kondenzační vody. Stupeň krytí Rozváděčová skříň může být během používání ve venkovním prostředí vystavena různým povětrnostním vlivům. Deště, sníh a námraza trvající celé dny, vítr o vysokých rychlostech a kolísání teplot kladou na plášť skříně mimořádně vysoké nároky. Stupeň krytí IP X3, předepsaný normou DIN VDE 0100 (odpovídá ČSN EN), část 737, bod 5.2 pro vnější povětrnostní vlivy, často nestačí k tomu, aby trvale ochránil elektrická zařízení. 722 Rittal Katalog 34/Technické informace


Katalog 2014/2015
To see the actual publication please follow the link above